Leiderschap

Ik heb meer dan 13 jaar zelf leiding gegeven aan verschillende typen professionals in diverse organisaties. Leiderschap is voor mij een combinatie van inspireren en uitdagen aan de ene kant, en een veilige basis bieden aan de andere kant:

  • Inspireren en uitdagen door vertrouwen en ruimte te bieden, te prikkelen en uit te dagen.
  • Een veilige basis door helder en transparant te zijn over verwachtingen.

Daarbinnen is alle ruimte om je eigen stijl te vinden, passend bij wie je bent, de context waarin je werkt en jouw visie op leiderschap.

Ik coach leiders in het vormgeven van deze eigen persoonlijke leiderschapsstijl.

Tevens begeleid ik leiders in diverse leiderschapstrajecten, o.a. als moderator bij Comenius Leergangen en als leermanager in de leiderschapstrajecten van o.a.  Gemeente Amsterdam.